۱۲ خانواده و حدود ۲۵۷ گونه لاک پشت وجود دارد. این جانور بی آزار می تواند تا صد سال یا بیشتر عمر کند ولی گاهی مرگ آن ها خیلی سریع فرا می رسد و باید علت آن جستجو گردد.

صدمات ناشی از حمل و نقل، گرسنگی، شرایط بد نگهداری آن ها در منازل و نامتعادل بودن هوای محیط مهم ترین عوامل مرگ حیوان هستند.

تشخیص نر و ماده لاک پشت

اغلب گونه ها دوجنسی هستند، با این حال هنگامی که جوان هستند تشخیص نر و ماده ممکن نمی باشد.
ــ نرها دم طویل دارند.
ــ قسمت شکمی لاک در نرها مقعر است.
ــ دست ها و پنجه ها در برخی از گونه های آبزی بلند هستند.
ــ لاک پشت ماده بزرگ تر از لاک پشت نر است ( لاک بزرگ تری دارد)
ــ در لاک پشت های آبزی آمریکایی از نژاد Terrapene رنگ عنبیه در نرها قرمز و در ماده ها زرد قهوه ای می باشد.
ــ آلت تناسلی در نرها به صورت یک برآمدگی در کف کلوآک قرار دارد و بیضه ها به کلیه ها چسبیده اند. ماده ها دارای یک جفت تخمدان هستند که به صورت معلق در بخش پشتی حفره بطنی قرار دارند و حاوی تعداد زیادی فولیکول هستند.

لاک پشت ها و دانستنی های آن ها

این حیوان برای این که به خواب زمستانی فرو رود باید دستگاه گوارشش خالی از مواد غذایی باشد به همین علت در طبیعت هشت روز قبل از این که به آرامش زمستانی برسد، غذا نمی خورد.

لاک پشت برای این که خوا ب آرام و مداومی داشته باشد باید در محلی به خواب برود که گرمای آن بین ۵ تا ۸ درجه سانتی گراد باشد.
برای این که این جانور عمر طولانی تری داشته باشد در درجه اول باید غذاهای متنوع و غنی از ویتامین در اختیار داشته باشد. کاهو غذای اصلی و بقیه سبزیجات غذای جنبی او را تشکیل می دهند.

فقدان ویتامین ها و کلسیم، غذاهای بسیار سرد و آلوده به سمهایی که برای مبارزه با حشرات و آفات گیاهی به کار می روند مشکلاتی ایجاد می کنند که گاهی منجر به مرگ حیوان می شود.

کوران شدید هوا، مرطوب و نمناک بودن بیش از حد محل زندگی و پایین بودن حرارت محیط، آن ها را به سرعت به بیماری های ریوی مبتلا می کند.
مکانی به مساحت ۴ متر مربع جای مناسبی می تواند برای زیستن یک لاک پشت باشد. ولی اکثر مکان هایی که برای نگهداری آن ها انتخاب می شود تنگ و کوچک هستند.

احتمال داده می شود که ماده ها هنگامی که به سن ۳۰ تا ۵۰ سالگی می رسند تخم گذاری را شروع می کنند ولی این امر به طور دقیق مشخص نشده است. بین هر دو دوره تخم گذاری معمولاً ۲ تا ۴ سال فاصله وجود دارد اما ماده ها تا سن ۱۰۰ سالگی قابلیت تولیدمثلی را داراست.

وزن متوسط لاک پشت تخم گذار از ۱۳۶ کیلو تجاوز کرده و متوسط طول آن یک متر یا بیشتر است. آن ها در هر دوره تخم گذاری حدود ۱۱۰ تخم می گذارند و حدود ۵۵ روز بعد تخم ها تبدیل به نوزاد می شوند.

لاک پشت ماده پس از جفت گیری با دو پای عقبی خود که دارای ناخن های قوی هستند زمین را می کند و تخم ها را در عمق ۱۲ سانتی متری آن می گذارد و با دقت و حوصله فراوان خاک ها را در سر جای خود ریخته و زمین را مسطح می کند به طوری که غیر ممکن است کسی بتواند به جای آن ها پی ببرد.

معمولاً نوزادان از ۴ تا ۸ هفته بعد سر از تخم در می آورندآن ها را باید درون یک محفظه قرار داد و یک فنجان آب نیز در کنار آن ها گذاشت. هر روز باید مدتی مقابل نور خورشید قرار گیرند تا قوی گردند.